DRUGA TRADYCJA

Ale tylko ta druga tragedia jest tragedią prawdziwą”. Słowa te wskazują, iż na­tura człowieka wyraża się raczej w poszukiwa­niach i dążeniach niż w osiągnięciach.Sytuacje, w których człowiek przekracza granice życia pojmowanego jako doświadcza­nie przyjemności lub organizowanie korzyści, gdy w porywię entuzjazmu lub idąc za naka­zem surowego posłuszeństwa wobec powinności zużywa swe życie dla celów, które nie sam sformułował, chociaż je akceptuje — sytuacje takie świadczą o tym, jak bardzo głęboko ży­cie jednostki powiązane jest z ponadjednostko- wym światem. Z tego punktu widzenia struk­tura życia jednostkowego nie jest ani tak egoistyczna, ani tak wyłącznie prywatna, jak to się często przyjmuje.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !