DODATNIE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Istnieje dodatnie sprzęże­nie zwrotne: czynniki wzrostu aktywności zawodowej kobiet zwięk­szają zapotrzebowanie na usługi na rzecz gospodarstwa domowego i dzieci, stwarzając następnie nowe miejsca pracy, gdzie znajdują zatrudnienie również kobiety. W sytuacji braku koniunktury i zabu­rzeń gospodarczych ta korzystna sytuacja się załamuje i następuje upadek: kobiety są w większym stopniu narażone na utratę zatrud­nienia.Utrata pracy przez matkę powoduje spadek dochodów rodziny i — związane ze wzrostem wolnego od pracy czasu, którym dyspo­nuje matka — ograniczenie wykorzystywania usług świadczonych na rzecz rodziny i dzieci, a po pewnym czasie — upadek infrastru­ktury lokalnej w tym zakresie.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !