CZYNNIK WYBORU

Tych czyn­ników wyboru jest znacznie więcej: waga dla kobiety jej roli zawo­dowej (związana w dużym stopniu z poziomem wykształcenia ko­biety), pomoc, jaką może uzyskać od innych członków gospodarstwa domowego, uregulowania prawne w zakresie czasu trwania rozmai­tych urlopów związanych z urodzeniem dziecka, zasiłki finansowe związane z tymi urlopami, a także towarzyszące im uprawnienia do zabezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego.Ostatnio, w Polsce okresu transformacji gospodarczej i społecz­nej, istotnym czynnikiem hamującym młode matki przed korzysta­niem ze swoich uprawnień socjalnych związanych z urodzeniem dzie­cka jest niekorzystna — zwłaszcza dla kobiet — sytuacja na rynku pracy.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !