CZYNNIK ROZSTRZYGAJĄCY

Czynnikiem rozstrzygającym o możliwości wzrostu gospo­darczego będą nie tylko inwestycje ale wzrost popytu efektywnego kreowany przez dochody ludności”.Potrzeba sformułowana jako stymulowanie nieinflacyjnego wzro­stu popytu efektywnego jest więc głęboko uzasadniona mechanizma­mi społeczno-ekonomicznymi i konkretami sytuacji społeczno-go- spodarczej Polski. Na podobnych zasadach określono inne potrzeby.Wszystkie potrzeby szczegółowe sformułowane w programie są nie tylko wzajemnie nie sprzeczne, ale także często ich zaspokajanie prowadzi do efektu przyspieszającego, jak w sytuacji zaspokajania potrzeby inwestycji mieszkaniowych i potrzeby mobilności siły ro­boczej w Polsce.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !