BLISKIE I WAŻNE MIEJSCE

Bliskie i ważne jako miejsce ucieczki ze świa­ta, jako schronienie — jakże zresztą kruche — przed przeciwnościami losu, życie wewnętrzne nie zapewnia wszakże jednostce intensywności i i wartości powszedniego istnienia. Pragnieniem j człowieka jest przecież nie tylko „być w sobie”, ale również „być w świecie”, to znaczy : działać i znaczyć, osiągać sukcesy, stwarzać dzieła trwałe, odciskać piętno własnej indywi­dualności na opornej materii obektywnego świata, zyskiwać oddźwięk i uznanie.Życie „w sobie’” obiecuje wielorakie bogac­two wewnętrzne, ale zapewnia tylko samourze- czywistnienia ułudne. Samourzeczywistnienie autentyczne jest bowiem wielką próbą przej­ścia przez świat, sprawdzeniem siebie w oczach | i działaniach innych ludzi, ryzykiem klęski w poszukiwaniu drogi zwycięstwa.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !