BEZPOŚREDNI UKŁAD

Oddawanie się jej w sposób bezpośred­ni i pochłaniający uchodzi z tego punktu wi­dzenia za lekkomyślne marnotrawstwo życia człowiek zdolny jest do czegoś lepszego 1 ważniejszego, potrafi prowadzić życie zorga­nizowane celowo, w którym realizuje się okre-i słony plan przyszłości. Życie  takie skupia się raczej wokół prac i działań, zamierzeń i dążeń niż wokół aktual­nych i chwilowych przeżyć. W takiej postaci życia zasadniczymi kategoriami stają się za­mierzenia i urzeczywistnienia. Proces urzeczy­wistnień różni się zasadniczo od procesu za­spokajania pragnień, nie jest bowiem odnajdo­waniem w gotowej rzeczywistości tego, czego pragniemy, ale oznacza konsekwentny wysiłek, który w ciągu długiego czasu przynosi zamie­rzone rezultaty.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !