BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega wątpliwości, że to życie ukie­runkowane i zdyscyplinowane jest życiem prawdziwie ludzkim w tym rozumieniu, iż człowiek stawia przed sobą cele godne urzeczy­wistnienia, mimo iż nie znajdują one bezpo­średniego potwierdzenia w zastanej rzeczywistości. Nie można jednak nie dostrzegać, iż ta postać życia zawiera również niebezpieczeństwa: nie­bezpieczeństwa te właśnie w dobie nowożytnej ( wystąpiły z całą jaskrawością. Rozwój,-kapita­lizmu nadal tej orientacji życia,, zapobiegliwej i prospektywnej, postać systematycznie prowa­dzonych starań o zwiększenie pieniężnego zys­ku kosztem troski o wartości ludzkie. Jedna z najbardziej popularnych książek połowy XIX wieku, Samuela Smilesa Księga o poradności, nazywana kodeksem moralności współczesnej, przedstawiała w sposób niezmiernie wyrazisty tę tendencję.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !