BADANIA ANKIETOWE

Badania ankietowe przeprowadzone rok po wyborach 1990 r.pokazały, że wśród osób pełniących funkcje przewodniczących rad i funkcje wójtów udział kobiet był jeszcze mniejszy niż wśród wybranych radnych. Kobiety częściej były wy­bierane na wójtów małych gmin niż na prezydentów miast. Kobiety sprawujące funkcje kierownicze w samorządowych organach lokal­nych zajmowały na ogół niższe stanowiska niż mężczyźni. Objęte ankietą kobiety wskazywały jako przyczynę swojej niższej partycy­pacji we władzach lokalnych konflikt ról rodzinnej i wynikającej z uczestnictwa w życiu publicznym oraz brak zaufania do możliwo­ści kobiet w zakresie piastowania funkcji, które wymagają stanow­czości i poczucia własnej wartości, a także brak tradycji uczestnic­twa kobiet w życiu publicznym i brak zainteresowania tym życiem, jaki cechuje kobiety.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !