ASPEKT PRZESTĘPCZY

Przemoc wobec kobiet ma nie tylko aspekt przestępczy. Na zna­cznie szerszą skalę występuje przemoc usankcjonowana niehumani­tarnymi obyczajami, jakie ugruntowały się w polskim szpitalnictwie położniczym. Ma ona przede wszystkim charakter psychiczny. Jej składowe to: podporządkowanie rygorom szpitalnym, pozostawanie bez kontaktu z bliskimi w czasie całego pobytu w szpitalu, pozba­wienie godności i prywatności, brak istotnych informacji w czasie porodu, przedmiotowe traktowanie w czasie ostatniej fazy porodu — bezceremonialne zwracanie się do rodzącej. Odbiega to od norm i zwyczajów w krajach cywilizowanych.  Przedstawione przesłanki wystarczają do sformułowania wielu ważnych i szczegółowych potrzeb społecznych.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !