ANTROPOLOGICZNE KONSEKWENCJE

Ale te konsekwencje antropologiczne wska­zywały, iż człowiek „jest” tym, który „może być”. Znaczyłoby to, że już na tym drugim rozdrożu człowiek ma nie tyle wybierać właści­wą drogę, ile szukać w przeciwieństwach, któ­re się przed nim otwierają, perspektyw no­wych, chroniących szczęście i heroizm od nie­bezpieczeństw. Zapewne w takim poszukiwa­niu przejścia od tego, kim się jest, do tego, kim się być może, wyraża się swoista natura indy­widualnej egzystencji człowieka.Powiedział kiedyś Oskar Wilde „na tym na­szym świecie istnieją tylko dwie tragedie: pierwsza polega na tym, że się nie osiąga tego, czego się pragnie, druga na tym, iż właśnie się to osiąga.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !