ANALIZA PYTAŃ

Analiza pytań, które stawiane są kandyda­tom do zatrudnienia, wykazuje, że „dyskryminacja kobiet na war­szawskim rynku pracy jest ewidentna”.Z analizy przyczyn dyskryminacji kobiet na rynku pracy wyni­ka, że u jej podłoża leży tradycyjne pojmowanie roli kobiety, jako tej, której właściwym miejscem jest dom, a główną rolą społeczną — rola matki i żony, a ponadto prawnie gwarantowane przywileje dla kobiet pracujących zawodowo, które w obecnej sytuacji obracają się przeciw kobietom.Dane GUS wskazują także na inny aspekt dys­kryminacji kobiet na rynku pracy: w 1993 r. wśród ogółu czynnych zawodowo 50% miało wykształcenie średnie lub powyżej średniego, a analogiczny odsetek wśród mężczyzn wynosił 34%.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !